Insändare Enligt vad vi kan se i olika media ägnar kommunstyrelsens ordförande, KSO i Strängnäs mycket tid åt att förbättra ”klimatet” för privat företagande inom Strängnäs kommun. Det är viktigt att vi har en bra miljö för privat företagande eftersom det bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter, men det får inte innebära att man tappar fokus på kommunens kärnverksamheter (skola och äldreomsorg). Det kan lätt hända när KSO i intervju uttrycker att företagsklimatet är en prioriterad fråga, att det är allas ansvar inom den kommunala förvaltningen att supporta företagarna, att det ska ingå i personalens DNA. 

Det har tydligen givit resultat för nyligen kunde vi läsa att kommunen klättrat på Svenskt näringslivs kommunranking. Bra det, så nu är det läge för KSO att med samma emfas lyfta fram skolan och äldreomsorgen. Att ansvaret för eleverna som är vår framtid och de äldre som lagt grunden till vår samtid, ska prioriteras och att majoritetsföreträdare i berörda nämnder driver på ansvariga tjänstemän. För Strängnäs ligger illa till när det gäller skola och äldreomsorg enligt tillgänglig statistik. Eller är det så, som forskare med inriktning på det kommunpolitiska systemets styrning konstaterar, att de förtroendevalda mestadels dragit sig tillbaka från att vilja inverka på den typen av frågor. Kommunal tjänsteproduktion kan påverkas politiskt till sin ekonomiska omfattning. Men inte till sin kvalitet eller inriktning. Det är helt enkelt för besvärligt, kostsamt och ointressant för en förtroendevald att syssla med sådant.