"Förvaltningen genomför politikernas beslut" – är rubriken på en replik den 8 april från kommunrevisionen avseende insändaren "Cheferna har ansvaret för hög sjukfrånvaro". Förhoppningsvis genomförs besluten, men dessa baseras på underlag från förvaltningen. Man brukar beskriva rollfördelningen mellan politik och förvaltning som att politikerna talar om VAD man vill få åtgärdat och förvaltningen utreder HUR detta skall ske och det är detta HUR som utgör underlag för beslut om genomförande.

För att återgå till grundfrågan – kommunens Sverigehögsta sjukfrånvaron, så håller jag fast vid att det är bristande ledarskap inom förvaltningen, som är den huvudsakliga orsaken till sjukfrånvaron.

Under perioden 2013–2018 har till exempel hemtjänsten i Strängnäs redovisat ett genomsnittligt negativt resultat om minus 13 miljoner kronor per år. Totalt närmare minus 80 miljoner kronor på sex år! Som huvudsakliga orsaker till det höga kostnadsläget, har förvaltningen angett sjukfrånvaro, samt följdeffekter av detta. Man undrar hur många VAD och HUR som utväxlats avseende åtgärder inom detta område under dessa sex år? Skattepengarna hade kunnat användas bättre inom äldreomsorgen.

Utflödet av skattemedel i detta sammanhang är ett chefsansvar, men ändå läggs fokus på politikerna. Kan orsaken, till att revisionen lyfter fram politikerna, vara att dom kan avkrävas ansvar av väljarna, medan lagen om tjänstemannaansvar avskaffades 1976?