Insändare Svar på insändaren ”Satsa på de äldre istället”, publicerad 30 oktober. 

Det finns värde i allt material – men bara om det blir rätt sorterat. Ett bananskal är inte bara ett bananskal, det kan omvandlas till biogas. En kapsyl kan bli en del av en bilmotor och en plastförpackning kan bli material till en ny blomkruka. 

Därför har SEVAB en vision om att allt material som kan återvinnas ska återvinnas. För att nå dit har vi gjort vissa insatser för att öka sorteringen. Från 1 oktober är det inte längre möjligt att slänga hela säckar med avfall i containrarna på återvinningscentralerna. Containern för Brännbart har tagits bort och ersatts med Ej Återvinningsbart. Containrar för Plastförpackningar, Plastmöbler och Textilier har tillkommit. 

För att lyckas med att förändra beteendet vid återvinningscentralerna krävs mer än skriftlig information. Just nu satsar vi på mer bemanning för att kunna uppmuntra till ökad sortering. Söndagen den 20 oktober, som nämns i insändaren, fanns fyra personer i tjänst på Kvitten.