El från sol bättre än vind

5 augusti 2019 06:05

Fem företrädare för den av skattebetalarna subventionerade vindkraftsindustrin påstår 29/7 att Sörmland kan bromsa klimatkrisen genom: just det vindkraft. Den desinformation som följer får inte stå oemotsagd:

Vindkraftsindustrin står inte för verkliga kostnader för nedmonteringen = 1-2 miljoner kronor/verk som kommer att hamna på skattebetalarna.

Det finns ingen som kommit på ett sätt att ta hand om cirka 20 ton glasfiberarmerad kompositplast/vinge. Det kommer att handla om miljontals ton plast. Vindkraftsindustrin ersätter markägare med över 160 gånger skogens avkastning, medan kringboende som inte kan använda sina fastigheter får 0 kronor. Undersökningar visar att miljontals ton insekter dödas av vindkraftverk, att det växer sämre i anslutning till vindkraftverk och att cirka 2-3 hektar skog behöver avverkas/verk med mera. Ingen har kunnat visa att vindkraften bidragit till mindre koldioxidutsläpp än! Den intermittenta produktionen av el har i stället bidragit till ökad användning av kol- och gaskraft!

Enkel matematik visar att satsning på sol-el ger mer el för pengarna om inget av energislagen subventioneras. Med andra ord, vindkraften behöver verkligen mycket reklam för att framställas som ”grön och förnybar”. Inte heller berättar de fem att statens utredning SOU 2017:2 kom fram till att område 3, dit Sörmland hör, inte anses lämpligt för vindkraft!

Det är beklämmande att Kuriren låter sig utnyttjas som reklampelare för en förment klimatsmart el-alstring, som inte verkar tåla kritik. Gretas generation kommer att ångra att de inte var mer pålästa innan de lockades av den masshysteriska vurmen för vindkraft som tidens frälsare av klimatkrisen. Klimatkrisen kräver folk med bättre kunskaper i matematik, kemi och fysik, inte demagoger, PR-konsulter och okunniga beslutsfattare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!