Insändare En fastighetsägare som vill bidra till klimatomställningen kan till exempel skaffa solceller. Innan solcellerna får kopplas in på elnätet måste elnätsföretaget godkänna anläggningen och eventuellt byta elmätare. Energimarknadsinspektionen (EI) har klargjort att elnätsföretaget inte får ta ut någon avgift för detta av en särskild mikroproducent. Elnätsföretaget får heller inte neka en mikroproducent inkoppling på nätet. Däremot är inte handläggningstiden reglerad. EI har fått en rad frågor om elnätsföretagens långa handläggningstider i dessa ärenden, men EI kan bara beklaga och förklara att detta ligger utanför EI:s tillsyn. Vår solcellsinstallatör färdiganmälde till Eskilstuna Energi och Miljö EEM den 4 juli. Den 29 juli kom en tekniker från EEM och utförde kontroll och mätarbyte; ett arbete som tog ca en timme. Förlorad produktion under väntetiden är ca 900 kWh. Den 11 augusti har vi ännu inte fått någon bekräftelse på att anläggningen är inkopplad på nätet, varför vi fortfarande inte kan sälja den el vi producerar. EEM:s styrelse bör omgående besluta om vilka väntetider som mikroproducenter maximalt ska behöva utstå. Jag anser att det bör få ta högst två arbetsveckor från färdiganmälan till att tekniker gör hembesök för kontroll och mätarbyte. Vad som helst annat jag vill ha gjort på min fastighet kan jag vända mig till olika firmor; om en firma inte har tid kan jag gå till en annan. Men elnätet är ett monopol, och det förpliktar till god service och snabb handläggning. Att andra elnätsföretag också missköter detta är ingen ursäkt. Kommunägda EEM bör vara bäst i klassen!