Eskilstuna har allt att vinna på att värna cykeln

5 juni 2019 06:05

Att få fler att välja cykeln är ett bra och kostnadseffektivt sätt för Eskilstuna att värna miljö och folkhälsa. Vi har nyligen publicerat resultaten från årets upplaga av Cykelfrämjandets kommunvelometer. Den utvärderar hur systematiskt kommuner har jobbat med cykling under det gångna året.

Eskilstuna får 56,5 poäng av 90 möjliga och kommunen fortsätter därmed en oroande nedåtgående trend de senaste åren. Anmärkningsvärt är att kommunen under 2018 enbart satsat 85 kr per person på infrastruktur och 40 kr per person på drift och underhåll, sammantaget 125 kr. Det är en bra bit under liknande kommuner som satsar i genomsnitt 388 kr per invånare för infrastruktur samt drift och underhåll. Då är det kanske inte så konstigt att andelen cyklister i Eskilstuna tycks stå still. Här tror vi särskilt att bristen på bra drift och underhåll (t.ex. snöröjning) är en viktig faktor. Många vill cykla men vill kunna göra det säkert och bekvämt.

Inom andra områden i rankningen som marknadsföring, planer samt uppföljning går det bättre för Eskilstuna även om kommunen långt ifrån är något föredöme.

Det finns goda möjligheter för Eskilstuna att utveckla sin cykelpolitik och få högre poäng i kommande granskningar. Bara för 4–5 år sedan låg man i toppskiktet på rankningen. Vi hoppas att Eskilstuna utifrån vår granskning växlar upp cykelarbetet igen. För att lyckas krävs engagemang från såväl tjänstemän som politisk ledning. Med det finns alla möjligheter att få fler cyklister och som bonus få friskare, klimatsmartare och nöjdare invånare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Styrelsen för Cykelfrämjandet Sörmland