Insändare Det har varit mycket ombyggnationer i centrum de senaste åren och nu fortsätter kommunen med Drottninggatan. I mångt och mycket är det bra och trevliga ombyggnationer. Vi uppskattar särskilt den senaste ombyggnationen vid korsningen Kungsgatan-Kriebsensgatan där det blivit många nya cykelställ. Tyvärr inte med tak som vi skulle ha önskat.

Men det finns ett stort problem som kommunen verkar strunta i. Hur ska vi cyklister kunna ta oss säkert till och genom centrum? Många klagar på cyklister på Kungsgatan/gågatan och vi håller så klart med om att det inte ska cyklas där. Men vilka förutsättningar har vi att cykla på andra ställen istället?

Rademachergatan bland bussarna är knappast lämpligt. Nygatan och Smedjegatan är i nuläget inte några trafiksäkra alternativ men skulle relativt enkelt kunna byggas om med cykelbana eller omformning till cykelfartsgator.

Cyklar du i nord–sydlig riktning är det lite bättre men ändå inte bra. Kan vi här hoppas på att det blir en ny cykelbana eller i varje fall ett cykelfält nu när Drottninggatan ska byggas om?

Ska vi få en hållbar, attraktiv stadskärna så är cykeln ett utmärkt alternativ för många i Eskilstuna, men då måste vi cyklister känna oss välkomna i den infrastruktur som byggs. Vi frågor oss därför vad den politiska majoriteten egentligen planerar att göra för oss cyklister i centrum?

Styrelsen Cykelfrämjandet Sörmlandskretsen