Fiber åt alla!

4 juni 2019 05:00

Egentligen borde rubriken vara: "Ropen skalla - fiber åt alla!", men vi på landsbygden är tyvärr inte tillräckligt aktiva. Dessutom skulle ropen bara tona ut i skogarna.

Vi är ändå många, både företag och privatpersoner, som har behov av fiber. Nu talar jag om den verkliga landsorten, inte småbyarna som Vrena, Stigtomta och Tystberga. Det är till småbyarna som det mesta av pengarna har gått hittills.

Vi som bor glest ute på landet tycks vara ointressanta trots att det är vi som har sämst mottagning och störst behov av få bidrag till fiber. Våra skattekronor suger gärna stat och kommun åt sig men man ger ingenting tillbaka. Hög tid för en förändring!

S

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!