Insändare En människa kan göra under. Greta Thunberg är fantastisk. Hon är vad världen behöver för att väcka beslutsfattarna. Hon får andra yngre med sig och ställer oss äldre till svars. Än så länge kan man bada i rena sjöar och vandra ostörd i naturen. Men det blir allt mindre av den varan. Inte tala om mängder is som smälter. Vart tar det vattnet vägen förresten? Kommer samhällen hamna under vatten när nivån höjs? Klockan är slagen, det vill säga vi har “2 minuter” på oss att rädda miljön, vilket är lika med oss själva. Utan rent vatten, ren luft och ren mark kommer planeten var obeboelig. Djuren är oskyldiga till att människor förstör men drabbas också av det. Men allt det här vet vi. Frågan är vad vi gör åt det?