Insändare Hästen verkar öka i populäritet och det är trevligt att se dom på skogsstigar, cykel- och gångbanor och på vägar. Det är däremot inte lika trevligt att köra bilen genom en massa hästskit, cykla eller trampa i den.

Jag begär inte att ni ska ta upp det i en påse som hundägarna, borsta skiten åt sidan så vägen blir fri. Vad tycker kommunen om detta?

Hundägare har vi många och de flesta har intresse för sin hund, men några hundägare verkar strunta i att uppfostra sina hundar. Ihållande skällande utan anledning och utfall mot bilar och människor är inte okej.

Begriper ni inte att en del människor är rädda för hundar, framför allt när dom gör sina utfall ? Det är mycket obehagligt. Ska ni ha hund så se till att ha pli på den.

Enligt lagen har en hundägare ett stort ansvar för hunden så den inte blir en olägenhet för andra.

Kommuninnevånare