Insändare I helgen var jag nära att orsaka en cyklist svåra skador. Jag kom från Torshälla och saktade ned för att stanna då kommer en ung man på typ tävlingscykel från Eskilstuna hållet , han har säkert 30-40 km/tim när han dyker fram bakom det bullerplank som dom boende vid Hammarbykorset satt upp. Jag hinner inte ens bromsa innan han är förbi mig. Hade jag kommit en sekund tidigare hade jag träffat honom i sidan och han skulle då ha kastats ut på Sundbyholmsvägen där det var tät trafik.

Någon typ av farthinder måste upp på cykelbanan innan en svår olycka inträffar.