Hammarbykorset trafikfarlig korsning

19 augusti 2019 06:05

Efter alla kritiska synpunkter som man tagit del av beträffande trafiksäkerheten

vid Hammarbykorset åkte jag själv ut för att ”inspektera” korsningen.

Det var bara att konstatera att de som klagat på den trafikfarliga korsningen

Hade till etthundra procent rätt. Denna är helt livsfarlig.

Om man som cyklist kommer åkande på cykelbanan från Eskilstuna

hållet mot Sundbyholm är det en mindre utförslut fram mot korsningen.

Detta gör att farten kan bli ganska hög. Ett högt plank skymmer helt

sikten för trafiken från Torshälla hållet. Det finns dock en trafikskylt som

innebär att cyklister skall lämna företräde för trafik från Torshälla hållet.

Det är nog inte många om ens någon som tänker på detta.

Om en olycka händer så får väl cyklisten skylla sig själv för så måste väl

trafikexpertisen tänka som ännu inte åtgärdat problemet. Man frågar

sig onekligen om ännu en svår trafikolycka måste ske innan något vettigt görs.

Det vore den enklaste sak i värden att åtgärda den farliga korsningen.

Sätt upp ett par grindar på cykelbanan straxt innan korsningen vilket skulle

göra att cyklisten var tvungen att nästan stanna före korsningen.

Både en billigt och effektivt åtgärd.

Som bilist om man kommer från Torshälla hållet har man inte en

chans att se cyklisten förrän olyckan redan har hänt.

En än gång frågar man sig om det inte finns någon ansvarig från

kommun eller trafikverk/vägverk som har ansvar för denna livsfarliga

korsning men det kanske ligger inom någon femårsplan ?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bengt Wahlström bilist men oftast cyklist.