Insändare Vi har under senare tid sett ett gigantiskt sopberg växa på Barvarakan, där gamla macken en gång låg. Inte en liten hög alltså, utan snart 20 000 balar, balar likt de bönder har ensilage i, en volym motsvarande 30 000 kubikmeter. Det sägs vara "tvättade sopor"! Känn på den, "tvättade"! Byggsopor av wellpapp och plast, hur kan man säkert veta det? Har man jobbat på byggen så vet man vilka sopor som finns där.

Många av balarna går sönder, sopor blåser ut på åkern, infiltreras via bäckdike ner till Barvalappen och badet.

Det säg vara ett mellanlager för vidare transport till förbränning, var det skall förbrännas vill det ansvariga företaget inte tala om. Kommunen säger att soporna måste bort före årets utgång, vi får väl se hur det blir med det.

Som om det inte vore nog med detta, i dagarna har upptäckts ytterligare en soptipp. Mitt i Barva utmed järnvägen har någon dumpat tre bilar, som sedan eldats upp. Dessutom, en som det ser ut, slaktad husvagn, utspridd som om vandaler varit där.

Ingen rolig syn men också skrämmande att något sådant kan förekomma ute i vår glesbygds Barva.

Och vem ansvarar för att detta kommer bort ?

Tommy Persson Barva