Ingen husläkare i Sörmland

3 juni 2019 05:00

Ett av Liberalernas stora vallöften i höstas var införandet av husläkare i den sörmländska primärvården. Vi såg att detta var en reform som skulle gynna medborgarna i Sörmland, där patienten kommer närmare vården och får en mer personlig relation till sin läkare.

Tyvärr kom Liberalerna inte i styrande ställning i Region Sörmland efter valet och våra möjligheter att infria vårt vallöfte försämrades därför betydligt. I april lade Liberalerna därför en motion om att införa både ett husläkarsystem, men även ett listningstak per läkare i primärvården.

Efter en rekordsnabb handläggningstid på enbart en månad har den styrande majoriteten i form av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna nu gett sin dom över vårt förslag, och det är en nedslående läsning för alla de sörmlänningar som har hoppats på den här reformen. Majoriteten väljer att inte införa ett husläkarsystem i Sörmland vilket vi i Liberalerna beklagar.

Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom både Socialdemokraterna och Centerpartiet nationellt vill införa det här systemet. Det är även en del av den överenskommelse som slutits mellan regeringspartierna och Liberalerna och Centerpartiet.

Sörmland hade här chansen att bli pilotlän i en bred primärvårdsreform som ska sjösättas i hela landet senast 2022, av samma partier som här avslog Liberalernas förslag för en närmare och mer tillgänglig vård. Politiken är ibland märklig och tydligen går prestige ibland före sin egen politik.

Ewa Callhammar (L)

Gruppledare

Christer Kax Sundberg (L)

Ledamot regionfullmäktige

Lena Zeller (L)

Ersättare regionfullmäktige

Berit Hyllbrant (L)

Ledamot regionfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!