Replik Svar på insändaren: "Krisen växer på äldreboenden" publicerade den 30 augusti.

Att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för våra äldre är mycket viktigt. För oss som arbetar med vård och omsorg är det centralt. Vi har många medarbetare och chefer som gör ett fantastiskt jobb och ger sitt yttersta för våra äldre varje dag.

Jag delar därför inte din bild av att vi inte prioriterar de äldre eller att vi inte prioriterar våra vård- och omsorgsboenden. Givetvis kan vi bli ännu bättre men påståendet att det skulle råda en kris på våra äldreboenden stämmer helt enkelt inte.

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen