INSÄNDARE: Bilda omsorgsbolag i Strängnäs

5 september 2019 05:00

Den höga sjukfrånvaron inom Strängnäs kommunala förvaltning har noterats under ett antal år och utredningar och projekt har genomförts utan resultat. Så, i samband med att Försäkringskassans generaldirektör besökte Strängnäs i april i år, kunde vi läsa i Strengnäs Tidning att vår kommunala förvaltning hade högst sjukfrånvaro av landets alla kommuner.

Alarmerande är läget inom omsorgen, trots att man har jobbat intensivt med frågan under ett par års tid, enligt HR-chefen. Analyser skulle nu göras och redovisas efter sommaren.

Innan sommaren är riktigt slut kan vi läsa i Strengnäs Tidning den 27 augusti, att på grund av sjukfrånvaro så har det varit den värsta sommaren någonsin, enligt omsorgspersonal.

Nu ska sjukfrånvaron utredas, konstaterar socialchefen.

Cheferna analyserar och utreder år efter år medan personalen far illa. Nu måste ansvariga politiker greppa frågan. Ingen motsäger att en stor andel av sjukfrånvaro kan kopplas till dåligt ledarskap och brister i arbetsorganisation. Kommunen fick en ny socialchef 2018 och hon är säkert kvalificerad, men det räcker tydligen inte. Dålig kultur sitter i väggarna och är väldigt svår att bryta igenom.

I Strängnäs krävs ett tydlig och kraftfullt ingrepp. Flytta ut omsorgen från socialkontoret (och kommunhuset) och sätt verksamheten på bolag, Strängnäs Omsorg AB. Exempel finns. Bolaget ingår som ett dotterbolag i den koncernbildning som planeras inom kommunen. Med adress till S: Det är alltså inte fråga om privatisering. Bolaget tar genom verksamhetsövergång över tidigare personal, men välmeriterad, personalorienterad vd rekryteras externt.

Det blir en tydlig skiljelinje mellan socialkontoret som beställare och bolaget som utförare.

En delning, som skapar fokuserade enheter med bättre förutsättningar att utveckla sina respektive verksamheter. I bolaget blir det också ett nära och mer fokuserat ledningsansvar. Det blir också betydligt lättare att analysera och följa upp, samt vid behov vidta korrigerande åtgärder i en mindre organisation med tydligt uppdrag. Bolagsbildningen ger också en god ekonomi i form av återbetalning av så kallad dold moms.

Strängnäs Omsorg AB får möjligheter att skapa en ny kultur där bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av personalen, där kunderna är nöjda och att bolaget som en följd av detta utgör förstahandsvalet inom kommunen avseende hemtjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Nilsson Kommuninvånare i Strängnäs