Insändare Nu har det gått ett år sedan den tragiska dödsolyckan i Hammarbykorset och Trafikverket sa då att man skulle prioritera frågan. Det är ett under att ingen cyklist strukit med under denna tid men incidenter har förekommit.

Nu har denna utredare suttit åtta timmar om dagen i ett års tid och endast kommit fram till det tidningen skrev om den 4 september. Hur är det möjligt? Prioriterar man så tillsätter man ju en heltidstjänst för att snabbt arbeta fram en lösning. Gjorde man inte det så var det en lögn från ansvarig på Trafikverket och borde i så fall utredas för detta, men jag förutsätter att ansvarig inte ljugit.

Vad är det som tagit ett år? Jag hade kunnat gjort det gratis på en vecka. Är det nu ordentligt gjort så har man gjort en riskanalys och då vill jag veta hur många skadade och döda man budgeterat med i tre år fram till dess att en rondell ska byggas. Och att den rondell kommer att byggas tror jag inte speciellt mycket på eftersom man från Trafikverkets sida medvetet har struntat i denna korsning i många, många år.

Varför gör ni inte rätt från början? Lägga dessa miljoner på något som ni själva säger ska rivas om några år är rent slöseri med skattemedel. Jag hoppas verkligen att ansvariga tjänstemän i denna fråga utreds ordentligt och eventuellt omplaceras till lämpligare tjänster.

Skulle även vilja att ansvarig här i Eskilstuna-Kuriren presenterar riskanalysen med budgeterat antal döda och skadade. Men jag antar att man ingen har gjorts. Skärpning Trafikverket Eskilstuna! Bygg rondellen omgående!

Stefan