Insändare: Cheferna har ansvaret för hög sjukfrånvaro

2 april 2019 05:00

Torsdagens, den 28 mars, nummer av Strengnäs Tidning innehöll intressant läsning avseende situationen i vårt kommunhus.

Kommunrevisorerna i Strängnäs intervjuades angående de kommunanställdas Sverigehögsta sjukfrånvaro och på åsiktssidan skrev Strängnäs ekonomiska råd (SER) under rubriken, ”Offentlighetsprincipen inte mycket värd i Strängnäs”.

Revisorerna höll politikerna ansvariga för den höga sjukfrånvaron, medan SER hade mest fokus på förvaltningspersonalen, som inte med säkerhet kan redovisa antalet anställda inom kommunen.

Min första fundering blir då naturligtvis, att hur kan man räkna fram sjukfrånvaron i procent med en decimal om man inte med säkerhet vet hur många anställda man är?

Därefter ifrågasätter jag om revisorerna tänker rätt när man fokuserar på politikerna som ansvariga för den höga sjukfrånvaron. Min erfarenhet från många yrkesverksamma år, där jag hanterat frågor avseende frånvaro och organisations-/arbetsutveckling, säger att hög sjukfrånvaro till övervägande del handlar om bristande ledarskap i den dagliga verksamheten och att ansvaret således i första hand vilar på cheferna, på alla nivåer.

På motsvarande sätt vill jag förstärka SER:s fokus. Att föra en relevant personalstatistik och enkelt kunna svara på frågan hur många anställda som finns inom kommunen är också ett ansvar för förvaltningen och landar naturligtvis i en ledarskapsfråga. Förhållandet tyder på bristande kompetens och oförståelse för frågans betydelse. Personalen är inte en ointressant faktor.

Vad man kan säga om den politiska ledningen i Strängnäs är att man är för snäll och inte tillräckligt krävande.

Lennart Nilsson

Kommuninvånare i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!