Insändare: Det måste gå att samordna snöröjningen bättre

7 februari 2019 05:00

I vår del av Sverige är det ganska vanligt att det någon gång blir vinter. Vinterns väder brukar också variera mellan plus- och minusgrader. Dessutom kan det faktiskt komma snö. I en intervju med någon ansvarig för snöröjningen/halkbekämpningen urskuldade sig densamme med att man hade gjort vad man kunnat med de tillgängliga resurserna. Detta upprepas i princip varje år.

Varje år blir snösvängen lika förvånad att det kan komma mycket snö följt av regn och sedan minusgrader. Varför skaffar man då inte fram tillräckliga resurser någon gång?

En annan sak är att man talar vitt och brett om att gång- och cykelbanor prioriteras. Men om gångbanan/trottoaren blivit plogad, varför tänker inte den som sedan plogar körbanan att trottoaren blir täckt av sörjan från körbanan? Kan man inte samordna arbetet så att körbanan plogas först och sedan kommer någon som fixar trottoaren? Jag bara undrar.

En frustrerad fotgängare med broddar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!