Insändare: Fler aktiviteter behövs i de äldres vardag

25 januari 2019 05:00

Jag ser ofta bilar och personer som bär jackor med loggan ”Ung fritid”. Personer som är engagerade i ”Ung fritid” jobbar med att ordna trevliga och bra sysselsättningar för unga, vilket är jättebra.

Hur många det är som jobbar inom ”Ung fritid” och hur många finns det som är sysselsatta inom den "hemliga" organisationen ”Senior fritid”?

Jag tror ”Senior fritid” är hemlig eftersom jag aldrig har sett några som bär en sådan logga. Men det måste väl finnas några som arbetar med att ordna sysselsättningar även för pensionärer?

För några år sedan besökte jag äldreboendet Måsta äng och då uppträdde syskonen Ramel, vilket var ett uppskattat framträdande. Jag förmodar att det inte var en slump att de var där.

Jag förutsätter att ”Senior fritid” inte enbart verkar på äldreboenden eftersom det är ett fåtal äldre som får plats på äldreboenden och på så sätt får del av ”Senior fritids” verksamhet.

Kommunen har under en följd av år underlåtit att bygga tillräckligt med äldreboendeplatser och nu spar kommunen pengar genom att tvinga de gamla att bo kvar hemma för att dö i sin ensamhet.

Men nog är väl pensionärerna värda att efter ett långt arbetsliv få ha lite trevligheter innan det är dags att ta ner skylten?

Jan em

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!