Insändare: Kyrkor måste kunna vara öppna

20 februari 2019 05:00

Att någon skulle stjäla våra regalier i Strängnäs domkyrka är något som vi alla kände som väldigt osannolikt. Trots detta var det just det som hände. I dag verkar inte kyrkans plats vara något heligt för dessa kriminella. Vi har vid ett flertal tillfällen sett alltifrån stölder till ren skadegörelse, nu senast stölden av regalierna från Strängnäs domkyrka.

Att ge sig på våra historiska minnesplatser med förstörelse, stöld eller på annat sätt göra åverkan är ytterst allvarligt. Det är brott mot vår kristna identitet och historia. Vi måste se över hur vi kan förhindra att liknande brott händer igen. Det är lätt att vara naiv och tro att ingen någonsin skulle ge sig på våra kulturminnen.

Våra kyrkor måste även i fortsättningen kunna vara öppna för alla, utan att något ska stjälas eller förstöras. Samhället måste ge skarpa signaler om att de brotten ses som ytterst allvarliga och borde dömas därefter.

Vi måste alla hjälpas åt med att bevaka och bevara vår kultur och låta kyrkor vara en plats för stillhet, vila och trygghet, där vi alla kan njuta av de historiska värden som kyrkan erbjuder. Många besöker kyrkan just för att få en stund av lugn och reflektion. Detta försvinner om oron för brott tar över.

Vårt land är fyllt av vackra kulturminnen och våra kyrkor är bland de allra dyrbaraste.

Björn Karlsson (SD)

Gruppledare i Strängnäs

Linda Hefvelin (SD)

Ordförande i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!