Insändare I Eskilstuna -Kuriren den 30/8 kan vi läsa att det kommunala bolaget Kommunfastighet har beslutat att införa hyresstopp för personer som lever på försörjningsstöd i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg. Här ser vi återigen ett försök från den politiska majoriteten att stoppa utlandsfödda personer att etablera sig i Eskilstuna.

Först får vi tiggeriförbud utan tillstånd och nu stoppas samma grupp av människor som hyresgäster i allmännyttan.

Vad är då allmännyttans uppgift: ”I det allmännyttiga syfte som ett kommunalt bostadsföretag har ingår även ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. Sådana åtgärder kan också förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamheten på lång sikt.”

Nu stänger Eskilstuna kommun dörren för personer som hamnat på obestånd och har svårigheter att hitta en bostad. Jimmy Jansson, det händer saker i människors liv som gör att man kan få svårigheter att försörja sig. Långvarig sjukdom och arbetslöshet, livskriser kan drabba oss alla. Då finns försörjningsstödet som en sista utväg för att klara sin försörjning.

Nu stängs dörren för ytterligare en utsatt grupp i vår kommun, människor som lever på bidrag. Tillsammans med tiggeriförbudet riktar nu den politiska majoriteten ett nytt dråpslag mot utsatta människor. Det blåser snålt i mitt Eskilstuna där jag är född och uppväxt i. Den värdegrund som utmärkt socialdemokratin, nämligen frågan om alla människors lika värde, tycks ha blåst bort i vår kommun. Vart tog solidariteten och jämlikheten vägen Jimmy Jansson?

Hans Bergström

Socialdemokratisk gräsrot