Insändare: Varför envisas kommunen med att straffa pendlarna?

18 mars 2019 05:00

Strängnäs Ansvariga i Strängnäs kommun fortsätter att vara tysta när det gäller frågor som berör resecentrum – sänkta parkeringsavgifter, oduglig betalapp, avsaknad av garageskyltar med mera. Och märkligt nog verkar inte det faktum att pendlarna parkerar på andra ställen, kör till Läggesta istället eller direkt till jobbet, bekymra ansvarig särskilt. Att det påverkar miljön negativt och är en direkt försämring av servicen till Strängnäsborna borde väl ändå beaktas?

Istället är ansvarig nöjd med att 90 personer betalar 400 kronor i månaden för ett parkeringskort och att många står i garaget. Utomhusplatserna verkar kvitta, för där ska det tydligen bli bebyggelse.

Var finns den långsiktiga planen och miljötänket? Stationen behöver utomhusplatserna och om avgiften skulle vara gratis eller åtminstone sänkas till 200 kronor i månaden skulle parkerarna komma tillbaka och intäkterna öka.

Att inte vara villig att kompromissa, vilja se verkligheten eller ens kommunicera med pendlarna är nonchalant. De som kan gå, åka buss eller cykla gör det redan. Vi övriga behöver köra bil till tåget eftersom vi bor för långt utanför stan.

När pendlarna använder andra parkeringar längre bort, har man misslyckats med att erbjuda rätt service. Varför envisas kommunen med att straffa pendlarna i vår stad? Kan vi nu få ett svar på det?

Fortfarande kritisk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!