Insändare: Värna om personalen som jobbar i förskolan

22 februari 2019 05:00

Min dotter har drabbats av arbetsrelaterad utmattning. Hon har under tre år jobbat på förskola och under den tiden har jag sett henne förändras. Hon kan i perioder sova direkt efter arbetet och hela helger. Ibland har hon inget socialt liv, det oroar mig!

Ibland bor hon hos mig för att få stöd och hämta kraft. Hennes chef antyder att det är vad hon gör på helgerna som är orsaken till att hon är trött i veckorna, när det egentligen handlar om arbetssituationen. Istället för att hjälpa henne ställs större krav som gör att hon inte vet hur hon ska klara av sin vardag.

Jag har arbetat inom barnomsorgen sedan 1986 och vet hur svårt det är att få personal vid sjukdom samt att hitta personal till fasta tjänster. Varför tar vi inte hand om den fina personal vi har? Alla röda staplar i personalenkäten, vad tror ni de handlar om?

Jag har själv varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterad utmattning. Nu vill jag bara att min dotter ska hitta tillbaka till sig själv, må bra och satsa på en annan utbildning. Livet är inte värt ett arbete som saknar chefer som lyssnar in och förstår.

Orolig mamma

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!