Insändare Jag åker nästan dagligen på väg 230 mellan Stora Sundby och Eskilstuna. Har den senaste månaden på väg in till Eskilstuna, vid två tillfällen, hamnat bakom en långtradare med blå containrar, som fraktar pappersskräp. Efter bilen yr det papper i olika färger som hamnar i vägens omgivning. Jag kan inte se att det finns något nät eller annat skydd som hindrar papperet att flyga iväg.

Det som fick min bägare att rinna över, var att jag häromdagen möter samma långtradare på väg från Eskilstuna och även nu regnar papper efter bilen. Den här gången var det absolut inget skydd över containrarna. Troligen var lasten levererad och på väg för att hämta mer, men ändå fanns det en massa papper kvar i containrarna.

Vad är det för vits med att ha idrottsföreningar som plocka skräp utefter vägarna, när en sådan här bil, på några få resor, skräpar ner mer än vad idrottsföreningarna plockat upp.

Ni som tar emot denna lastbil, bör omedelbart se till så chauffören får veta hur det ser

ut när han farit fram.

Skräpa inte ner i naturen