Insändare En övervägande del av de första coronafallen i Sverige hade kopplingar till personer som varit på skidsemester i norra Italien och Österrike. Trånga liftgondoler och stor trängsel på afterski är ingen bra kombination när ett nytt och otroligt smittsamt virus är i farten. Att dessa skidorter samlar människor från geografiskt spridda områden som sedan åker hem och smittar andra gör situationen speciellt allvarlig. De flesta som drabbades var ovetandes om smittrisken och kan därför inte klandras för vad de orsakat. Nu är situationen dock helt annorlunda och vi vet till exempel hur katastrofal situationen är i bland annat Italien och Spanien. Dödstalen där är nu som ett antal större flygolyckor – varje dag!

Sjukvården och då speciellt intensivvården i Sverige är i dagsläget klart underdimensionerad vad gäller både utrustning och tillgång på personal. År 1993 fanns det totalt 4 300 respiratorer i Sverige. Tjugofem år senare, 2018, var de bara runt 570 då man av ekonomiska skäl valt bort marginalerna. Våra sjukhus är redan nu hårt belastade och det råder stor brist på både utbildad personal och skyddsutrustning. Det är därför av största vikt att vi gör allt för att bromsa hastigheten i coronasmittans spridning så att inte sjukvården totalt kollapsar med mycket höga dödstal som följd. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är därför helt inriktade på att bromsa hastigheten i smittspridningen.

Nu har skidsäsongen kommit igång i vår svenska fjällvärld och vi bör därför göra allt för att inte i onödan snabba på smittspridning i hela Sverige genom aktiviteterna på våra skidorter och på så sätt upprepa misstagen från Alperna. Därför bör ansvariga myndigheter så snart som möjligt stoppa framför allt alla afterski-arrangemangen samt andra aktiviteter och skidliftar med närkontakt  Om så inte sker, hoppas jag att så många som möjligt frivilligt avstår afterski och liknande arrangemang.