Insändare Jag reagerade mycket starkt på att Klosters kyrka ska användas som en kommersiell lokal för en icke-sakral julkonsert. "Juletid 2019" i arrangemang av Billy Heil Management att döma av en annons i EK. Är detta verkligen rimligt och lämpligt?

Svenska Kyrkan/Eskilstuna pastorat må ha vissa ekonomiska problem, men att man säljer ut sig på detta sätt för en rent kommersiell konsert finner jag personligen djupt stötande. Så illa ställt kan det väl ändå knappast vara med Svenska Kyrkans ekonomi i Eskilstuna. Denna typ av arrangemang passar långt bättre i en lokal som till exempel Lokomotivet än i en kyrka, anser jag bestämt.

Vem hos Svenska Kyrkan i Eskilstuna har fattat beslutet att tillåta detta rent kommersiella "event" i Klosters kyrka, och på vilka grunder? Har ni överhuvudtaget inga som helst betänkligheter inför denna typ av genom-kommersialiserade konserter i gudstjänstrummen? Jag ifrågasätter detta mycket starkt. Ett svar inväntas med intresse.