Replik Svar till insändaren "Sparbeting för alla?" med signatur ”Nyanställd lärare” publicerad den 4 september.

Som arbetsgivare har vi ansvar för att använda våra gemensamma skattepengar med försiktighet. Vi ska förstås även vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kan ibland bli en balansgång. Just nu har hela kommunen ett stopp på alla inköp som inte är verksamhetskritiska, det informerade vi om på mötet.

Våra medel ska i första hand gå till det som säkrar en god verksamhet. Det betyder till exempel att vi inte bjuder på smörgås eller bulle vid våra möten, detta gäller alla i kommunen. Tyvärr hade det vid detta tillfälle blivit oklart i beställningen så att även det beställda teet var bortplockat, vilket var väldigt olyckligt.

Som du skriver så är det bra med tydlighet, vi ska fundera på hur vi nästa gång kan informera tydligare så att helhetsupplevelsen blir så bra som möjligt.

Ingrid Sköldmo

Förvaltningschef