Svar till insändaren Bortprioriteringen av kvinnovård, publicerad den 4 september.

Nej, det stämmer inte att kvinnosjukvården i Eskilstuna eller övriga Sörmland är bort- eller nedprioriterad och jag hoppas verkligen inte att du blivit diskriminerad eller nekad vård som du skriver in din insändare.

Regionen erbjuder kvinnosjukvård på flera olika sätt, på vårdcentraler, specialiserad vård på våra kvinnokliniker och högspecialiserad vård på universitetskliniker. Vi har också upphandlat privata aktörer i Eskilstuna och Nyköping som erbjuder gynekologi.

Dessutom finns alltid möjligheten via det fria vårdvalet att söka vård utanför länets gränser om det av någon anledning passar bättre. Även denna vård betalar Region Sörmland för.

Vi arbetar just nu för att utveckla och förstärka kvinnosjukvården än mer genom de extra statliga anslag som regionerna fått.

Bo Tideholm

Chef division kirurgi, Region Sörmland