Insändare Våra politiker vill att vi ska låta bilen stå och i stället cykla. Men nu undrar jag: Vilka är vi? Jag är 76 år och jag cyklar till de flesta av mina aktiviteter, fast inte på snö och is. Ingår jag i detta vi? Ibland känns det som endast yrkesaktiva räknas när samhället planeras och beslut fattas. Finns det plats i trafiken även för de med lite sämre reaktionsförmåga? 

Jag föreslår följande till trafikansvariga i Eskilstuna:
- Den som färdas på cykel är den mest sårbara i trafiken. Ibland är man ganska vinglig när man oförberedd måste stanna av någon anledning. Som fotgängare eller bilist har man i regeln större kontroll.
- Låt cyklister använda trottoarerna där det inte finns cykelväg. På fotgängares premisser, självklart.
- Ge cyklister och fotgängare samma rättigheter när det gäller att korsa vägen vid övergångsställen. 

Sedan måste jag understryka vikten av cyklistens beteende i trafiken, exempelvis att man tydligt visar när man byter riktning, att man håller till höger och att man söker ögonkontakt. Borde vara självklart. Hoppas jag får fortsätta att använda min cykel så länge som möjligt och låta bilen stå. Pling!