Insändare Lövön är ett område som utgörs av en halvö i östra Hjälmaren i anslutning till inloppet av Hyndevadsström. Området är klassat som ett Natura-2000 område sedan år 2000 och det innebär att Lövön tillhör ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Nätverket är en av hörnstenarna för att bevara biologisk mångfald. Lövön är i privat ägo och förvaltas av Länsstyrelsen. För området finns en bevarande- och skötselplan.

En naturskön vandringsstig går runt Lövön. Väg - och vattenbyggaren bävern har härjat med våldsam aktivitet längst ut på udden. Resultatet av arbetet är ett plockepinn av aspar i olika storlek och åldrar som gör den markerade vandringsstigen oframkomlig. I vissa partier av den norra och västra delen är stigen omöjlig att följa; nedfallna träd, förbuskning, skadade spänger och otydlig stigmarkering. Utefter vandringsstigen finns här och var rastplatser med vidunderliga vattenvyer över denna del av Hjälmaren.

”Södermanlands största sammanhängda ädellövsskog” – ett epitet som förpliktar. Ansvariga för förvaltning: Gör något i närtid till de nedgångna vandringsstigarna, rensning och röjning behövs efter hela sträckningen. Det torde vara en trivial sak att återställa vandringsstigen i ett gångbart skick. Låt några naturkunniga, intresserade människor som kan hantera såg, yxa penslar och markeringsfärg få andas uppfriskande vårluft och göra några rejäla dagsverken.

Med modernt språkbruk blir det en så kallad ”win-win”-situation, det vill säga alla intressenter tjänar på en insats. Lövön förtjänar för all framtid att vara ett populärt utflyktsmål för naturälskare under årets alla årstider.

Semper idem