Ministrar twittrar ut en felaktig bild

30 januari 2018 04:59

Politik Statsminister Stefan Löfven lovade Europas lägsta arbetslöshet när han tillträdde. Men i stället går allt fler länder om Sverige genom att ha lägre arbetslöshet än vårt land. Sverige låg på 10:e plats 2014, nu ligger vi på 17:e plats.

Arbetslösheten är 6,2 procent, vilket är lägre än tidigare. Men samtidigt är det högkonjunktur och Sverige förmår inte utnyttja goda tider för att skapa jobb i samma takt som omvärlden.

Regeringens traineeplatser för unga skulle ge 32 000 jobb, det blev 500. Snabbspåren för invandrare går också trögt.

Industrins totala order­ingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent.

Totalt gick 545 företag i konkurs i juli månad, en ökning med 48 procent från förra årets 369.

Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. 2017 växte BNP per capita, bara med cirka en procent i Sverige. Vilket är mycket dåligt i en högkonjunktur.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att andelen äldre med relativt låg ekonomisk standard ligger på en nivå om ca 12 procent. För 2017 motsvarar det 245 000 personer över 65 år. Den siffran väntas stiga de kommande åren. Jämfört med övriga Norden har Sverige en högre andel pensionärer med relativt låg ekonomisk standard.

Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, ligger på en rekordhög nivå. Jämfört med för 20 år sedan har den nära nog dubblerats. En viktig orsak till detta är att ränteläget är väsentligt lägre idag än vid mitten av 1990-talet.

Det är något som inte stämmer i regeringens information till allmänheten om svensk ekonomi, veckorna innan valet.

Det går bra för Sverige, twittrar S-ministrar ut. Det stämmer ändå dåligt med offentlig statistik.

Enligt den går det allt sämre för vårt land, i jämförelse med andra.

Peter Skoglund, Oxelösund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!