På randen till total ödeläggelse?

10 juni 2019 06:05

Eva Burman (EB) har som sitt signum att E-kuriren förmedlar ”vad är sant”. Detta gör att det finns all anledning att granska hennes krönika 1 juni.

Påstående att utsläppen från Tjernobyl skulle ”motsvara två Hiroshimabomber - i timmen” är grovt vilseledande. 120 000 människor dog akut i Hiroshima (av en 15 kiloton trotyl stor bomb) mot 28 personer i Tjernobyl. Det blev större skador av psykologisk och social art efter Tjernobyl, p.g.a. oro för strålningen, än själva strålningen. Hiroshima uppges ha ca 1,2 miljoner invånare år 2015 trots att det inte gått 100 000 år sedan bomben ödelade staden!

Om EB vurmar för ”grön och förnybar” energi från t.ex. vindkraft, så bygger det också på att viktiga fakta ignoreras: ingen har visat att svensk vindkraft medverkat till minskade koldioxidutsläpp, att hundratusentals ton plastvingar kan tas om han på ett miljövänligt sätt, att miljontals ton kvarlämnade betongfundament är miljövänliga, att investeringens lönsamhet förutsätt att skattebetalarna står för dessa kostnader + onödig utbyggnad av stamnätet motsvarande ett par försvarsbudgetar.

Miljöpartiets svar 19-05-13 på plastskräpet från alla vingar är: ”Som i princip allt annat vill vi att det skall gå att återvinna eller att delarna används”. Så svarar en miljöfanatiker utan kunskap om kemi, matematik eller sin egen etik.

De 10 stycken 210 meter höga vindkraftverk som en exploatör vill uppföra i Duvhällen (nära Stora Sundby men ändå klart synliga från Eskilstuna tätort) kan komma att innehålla 5 400 kg neodym. Brytningen ger motsvarande mängd radioaktivt avfall. En överslagsberäkning visar att investering i energibesparing /solpaneler ger minst lika mycket el och framstår som ett klart miljövänligare alternativ. Lagring av överskottsel genom vätgas har visat sig enkel och effektivare än batterier.

EBs krönika kan förstås som ett resultat av den betygslöa skolan där vare sig betyg eller faktakontroll ingick i undervisningen av den dåvarande 17-åringen. EB är välkommen att låta sig informeras bättre så att kan hon bruka ”tredje statsmakten” för att torgföra fakta i stället för miljöångest. Extremister, fanatiker, falska nyheter är ett större hot för samhället än svensk kärnkraft! EB underblåser oro genom usel faktaredovisning under förespegling: ”vad är sant”.

Skriver närboende som är självförsörjande på el sedan i mars och vars habitat hotas av miljöförstörande industriell vindkraftsexploatering av utländska investerare, ivrigt påhejade av partier som tror sig göra gott för miljön på andras och miljöns bekostnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dr Anders Löfqvist, Stora Sundby