Insändare I replikskiftet med Josefin Helleday (S) skrev Stefan Krstic (L) om finansdepartementets slutsatser om sänkt värnskatt. I sin skrivelse Fi2019/02421/S1 så skriver departementet att det är osäkert vilka effekter borttagen värnskatt medför, kostnaden beräknas till 6 miljarder per år. De skriver att om 10 år kan det ha haft en påverkan på enskildas lönekarriär och då möjligtvis kan betala sig själv. Att departementets slutsats skulle vara ”att ta bort värnskatten kommer leda till att fler tar det där extra passet och att skatteintäkterna öka” är nonsens.

Sänkt värnskatt medför utifrån departements underlag sänkta skatteintäkter för staten och mer pengar till de rika, för att sedan om 10 år kanske bara medföra mer pengar för de rika.

Sänkt skatt kan däremot ibland motverka undanhållningseffekter. RUT/ROT gör att färre betalar för tjänsten svart. Sänkta marginalskatter gör att färre tar ut ersättning för arbete som kapitalinkomst istället för som lön.