Servicegator – till vilken nytta?

8 juni 2019 06:05

På Eleonoragatan, Västra Storgatan och Gränsgatan väntar vi fortfarande med spänning på när vintersanden och skräpet ska sopas upp. Den 15 april varje år upphör de veckovisa parkeringsförbuden på de s.k. servicegatorna, så innan dess är det ju praktiskt att sanden och vinterskräpet tas upp eftersom inga parkerade bilar då står i vägen. Upphandlade entreprenörer har skött detta perfekt tills i år när nya kvastar på Gatuavdelningen har bestämt att sopningen nu ska ske i (kommunal) så kallad ”egen regi” - d.v.s. inte alls som det verkar.

Ett krampaktigt försök gjordes den första veckan i maj med tillfällig p-förbudsskyltning på Eleonoragatan om att ”sopning skall ske”, men inte när. Trodde någon att folk skulle bry sig, efter att oktober till april en gång i veckan ha tvingats flytta sina bilar till parkeringsplatser som inte finns. Ingen flyttade någon bil så skyltarna plockades bort efter några dagar, men sanden är kvar.

Slopa tramset med servicegator där ”service” aldrig utförs och sätt upp tillfälliga skyltar med tydlig angivelse av när servicen ska ske och utför sedan åtgärderna prompt med bortbogsering av bilar som står i vägen. Vårligt studiebesök i Oslo rekommenderas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bötfälld till ingen nytta