Självklart ska gamla och sjuka få bästa vård och tillsyn

16 januari 2018 20:36

Replik Svar på Catrin Cedvens insändare. Vi vill självklart att våra gamla och sjuka kommuninnevånare ska få bästa vård och tillsyn utifrån sina respektive behov. Det betyder inte att behovet infaller vid en viss ålder.

Våra gemensamma resurser måste användas så optimalt som möjligt för att tillförsäkra att de som har störst behov också får sina behov tillgodosedda – oavsett ålder.

Catrin Cedven, med sin yrkeserfarenhet borde ju också förstå att våra kommunpengar måste gå till dem som bäst behöver boende med särskilda insatser och där dygnspriset är cirka 4 000 kr. Det kan inte vara en fri nyttighet – oavsett ålder!

Om man har stort omvårdnadbehov kommer man få insatser från hemtjänst och/eller hemsjukvård i den omfattning som behov finns. Om omsorgsbehovet är omfattande och personen dessutom vill komma till ett särskilt boende så finns ju även den möjligheten som biståndsbedömnd insats.

När det gäller den sociala delen så har kommunen ett par olika ställen inom kommunen där vi bedriver olika typer av daglig verksamhet och där det också ges möjlighet att äta tillsammans med andra och där det finns olika verksamheter att delta i som är anpassade till besökarnas intressen och önskemål.

Dessutom har kommunen nyligen inlett ett samarbete med de bägge pensionärsorganisationerna PRO och SPF i ett särskilt, för ändamålet gemensamt inrättat hus. Där kommer att finnas många fler aktiviteter att delta i eller bara ta fika tillsammans under det gemensamma mottot ”Aldrig ensam i Gnesta”.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) Ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa