Insändare Svar till Gympagänget. Insändaren  Vi känner oss åldersdiskriminerade" publicerad den 18/3.

Det är självklart att Torshargshallen ska vara i bra skick när den hyrs ut. Här har Kultur och fritidsförvaltningen just nu dialog med fastighetsförvaltaren kring hur vi framöver på ett bättre sätt ska kunna säkerställa att hallen är i gott skick.  Vad gäller träningstider, så är vår ambition att våra hallar ska ha så hög beläggning som möjligt, dvs vi försöker tillgodose allas behov och önskemål i den mån det är möjligt. I de fall där prioriteringar måste göras, till exempel där flera önskat samma träningstider i samma hall, finns en politiskt beslutad prioriteringsordning i Eskilstuna kommun som säger att barn och ungdomar ska tilldelas träningstider före vuxna i kommunalt drivna idrottsanläggningar och miljöer.