Skötsel av Klosters kyrkogård

8 juni 2019 06:05

Besöker frekvent gravplatsen efter min far och mor, gravlykta med ljus vid större högtider, växter sommar och vintertid, lite uppfräschning av platsen då jag valt att själv hålla den i gångbart skick.

För ett antal år sedan valde kyrkan att införa en avgift för att se efter graven, dvs rensa rent på den lilla ytan framför gravstenen. Vi valde att inte ta kostnaden, inte pga nivån på avgiften, men då vi betalade ganska mycket till kyrkan via skatten, tyckte vi denna tjänst borde ingå.

Saken diskuterades i familjen, och kontentan blev att vi båda, som en direkt följd av detta, valde att gå ur Svenska kyrkan. Beräknade att en normal inkomsttagare under sitt liv betalar 150 - 250 000 sek i kyrkoskatt. Nettopengar.

Besökte graven idag, och ser till min förvåning, att man runt gravplatsen lämnat en oklippt remsa där gräs och ogräs växer ohämmat. Ser samtidigt att anställda på kyrkogården går runt och gör fint med gräsklippare och trimmer. Alla ytor klipps, utom runt de gravar där anförvanter valt att själva hålla efter. Det ser väldigt ovårdat ut just kring dessa gravar.

Tar kontakt med en av dem som klipper och frågar varför man inte tar bort allt gräs när man ändå är på plats. Svaret blir att det är ett direktiv uppifrån att lämna det oklippt runt de gravar som inte tagit kostnaden. "Jag tror detta är medvetet för att få folk att ta kostnaden. Ingen av oss som jobbar här tycker det känns bra att göra så här", slut på citat. Nästa gång jag besöker mina föräldrars grav, tar jag med min egen trimmer. Att avgiftsbelägga skötseln på kyrkogården känns som ett dödåligt beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Besökaren