Replik I Eskilstuna-Kuriren skrev Susanne Nyström onsdagen 17 april en artikel där hon protesterade emot Eskilstunamoderaternas förslag om slöjförbud i grundskola. Jag instämmer med Susannes då jag anser att detta inte är en rekommendation över huvud taget.

Människor i dag kämpar om att visa vilka de är, via utseende och personlighet. Vad händer om man då förbjuder ett klädesplagg? Har alla rätt att ha på sig det man vill då? Att bära slöja är ett val, att ha slöja är en identitet, att ha slöja är en frihet.

I dag är det många barn som blir tvingade att bära olika huvudbonader. Toktam Jahangiry, kandidat till Europaparlamentet, säger den 30 mars 2019 i debatten ”Feministiskt initiativ” att skolor, förskolor och socialtjänst bör ha så väl kompetens som handlingsplaner för hur de ska agera vid misstanke om att ett barn är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. När föräldrar kontrollerar att barnet bär slöjan är det kränkande av barnets rättigheter. Förbud är inte en garanti för att barnets vilja är i fokus.

Dessutom enligt FN:s kommitté för människliga rättigheter så bryter slöjförbud mot religionsfrihet. Människor har rätt att bära det man vill, det är inget som ska sättas lag mot. För det andra säger FN att folk har rätt till självbestämmande. Med stöd från denna rätt får medborgare fritt bestämma sin sociala och kulturella utveckling.

Vi lever i ett samhälle med mänskliga rättigheter i fokus, där människor frihet går före maktstyre. Varför ska man då förbjuda personers rätt att utrycka sig genom sina klädval? Att bära slöja är inget brott. Att bära slöja är en mänsklig rättighet.

Johanna Karlsson