Slöjor bör förbjudas

16 maj 2019 05:00

Replik till insändaren "Slöjan är en identitet", publicerad den 9 maj. Slöjan har inget med religion att göra och är ingen identitet. Det är väl tvärtom att du har en identitet utan slöja.

Detta är ett påhitt av männen och är diskriminering av kvinnorna som tvingas bära slöjor.

Det är ingen frigörelse för kvinnor att bära slöjor utan tvärtom och i Sverige ska vi inte diskriminera kvinnor. Slöjor bör förbjudas i jobb och på allmän plats, ge kvinnor friheten att

vara kvinnor utan detta tvång.

Barnen i förskolor, skolor ska inte ha slöjor. Ska de integreras i vårt samhälle gör dom de lättare utan slöja.

Se på Iran där kvinnorna försöker frigöra sig och slippa bära slöja. Vi är i Sverige och här bär vi inte slöjor. De som kommer hit måste anpassa sig och integreras i vårt samhälle, följa våra lagar och förodningar, vår kultur. Det får vi göra när vi kommer till andra länder.

Pensionär utan slöja

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!