Insändare I en gammal stad avsätter varje tidevarv sitt avtryck på gatubilden. Så bör det nog vara men det finns risk för att underhåll och förbättringsarbete förvanskar tidigare seklers bidrag till det vi alla uppfattar som en harmonisk gatumiljö. 

Jag ser med stigande oro hur just nu gamla fina fasader på bostadshus vid Sörgärdesgatan och Nygatan som byggdes vid sekelskiftet 1800- 1900-talet skalas av och ersätts med släta moderna putsfasader och fönster som inte alls harmonierar med husens arkitektur. Jag frågar mig var i denna process Strängnäs stadsarkitekt och kommunala skönhetsråd finns - om det ens finns några sådana funktioner i vår stad.

Om kommunen saknar insyn i hur gamla tidevarvs avtryck i gatumiljön förvanskas så är det hög tid för kommunens ledning att agera och kräva att god antikvarisk hänsyn tas när gatufasader av mycket högt skönhetsvärde renoveras.