Insändare Svar till Jan i Stan och insändarna 21 maj och 5 juni om samspelsytan på Söder. Insändarskribenten önskar bland annat skyltning till ett gångfartsområde för den plats som byggdes om 2013-2014. Stadsbyggnadsförvaltningen har både inför projektets start och efter att det är färdigt analyserat och utvärderat platsen. Vår slutsats är att den reglering som nu finns är den bästa lösningen. Poängen med just en samspelsyta är att inga skyltar ska behövas. Trafikanternas samspel är det som ska lösa framkomligheten på platsen. I de mätningar och enkäter som vi genomfört bekräftas den bilden. 82 % var positiva till förändringen och 79 % tycker att konceptet med samspelsyta är bra enligt den senaste större studien som gjordes av platsen året efter att det var färdigbyggt.

Slutsatsen är att både vi och en stor majoritet av samspelsytans besökare är väldigt nöjda med platsen och då ser vi i nuläget inga skäl till förändring.