Svårt att granska nyttan med resan

26 juli 2019 06:05

I en artikel i Eskilstuna-Kuriren ifrågasätter kommunalrådet Jari Puustinen kommunens framtida deltagande till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Under en tid, även innan artikeln, har Medborgerlig Samling begärt ut uppgifter om kommunens närvaro på nämnda mässa för att undersöka vad mässan kostat Eskilstunas invånare och vad medverkan inneburit för att motivera utgiften.

I artikeln uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson om att mässbesöken varit värdefulla för Eskilstuna. Det är möjligt att Jimmy Jansson fått en utförlig information av Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Sarita Hotti, om mässans betydelse men det finns ingen skriftlig utvärdering som på något sätt motiverar kommunens medverkan. Vi har efterfrågat en sådan, även för tidigare års mässor men bara fått en allmänt hållen motivering. Det går alltså inte att fastställa hur värdefullt det varit för Eskilstunaborna att kommunen skickat en delegation till Frankrike för dyra skattepengar.

När vi studerar programmet för resan till den franska Rivieran så fanns det ett antal möten inbokade med svenska företag i bygg- och fastighetsbranschen. Det är svårt att förstå varför dessa träffar inte kunnat ske i närområdet för en betydligt lägre kostnad. Den totala summan för kommunens deltagande på MIPIM 2019 är ca 120 000 för tre dagars mässbesök för tre personer, summan inkluderar boende för 3 000 kr per natt och person samt lyxmiddag för 1 200 kronor/kuvert. Kostnaden för kommunen är därmed betydligt högre än budgeterade 25 000 per person.

En av demokratins grundbultar är offentlighetsprincipen. Den innebär att media och medborgare ska ges möjlighet att granska våra myndigheters verksamheter och deras beslut. Här har Eskilstuna Kommun brustit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kenth Reinelius, V. Ordförande Medborgerlig Samling Södermanland