Insändare De senaste fem åren har kronan rasat 20 procent. Sverige har blivit ett fattigt land. För att stoppa fortsatt ras av kronan krävs en räntehöjning som emellertid skulle medföra att många hushåll och banker gick omkull. Att inte göra någonting som just nu, fortsätter kronan rasa och svenskarna blir ännu fattigare. Ju billigare krona desto intressantare för utländska investerare att köpa upp svensk mark, bostäder och bolag.

Sverige har förbundit sig att haka på eurovalutan vilket skulle förhindra ytterligare devalvering av kronan men därmed också en ekonomisk utveckling värre än Greklands. Denna rävsax på grund av ett längre vanstyre

Stackars Sverige