Tandvården är en klassfråga!

16 april 2018 05:00

Politik Tänderna är en klassfråga, och därför är det glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat en konkret satsning på tandhälsa.­ Tandvårdsbidraget för unga vuxna och äldre fördubblas nu från 300 kr till 600 kr per år.

Du ska inte behöva gå med en klump i magen av ekonomisk oro inför nästa tandvårdsbesök. Välfärden ska ställa upp när du behöver den.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är fast besluten om att den starka ekonomin i Sverige ska komma alla till dels. Med hjälp av mer jämlikhet utvecklar vi den svenska modellen.

Det allmänna tandvårdsbidraget för alla fördubblas, med syftet att det ska bli billigare att gå till tandläkaren. Detta innebär att personer mellan 30 och 64 år får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr per år och att personer mellan 22 och 29 samt 65 år eller äldre får ett allmänt tandvårdsbidrag på 600 kr per år. Höjningen börjar gälla från och med den 15 april 2018.

Tillsammans utvecklar vi den svenska modellen genom ökad jämlikhet.

Jonas Widegren (S) Ersättare i Sörmlands Landstingsfullmäktige för Socialdemokraterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!