Totalförsvaret är vi alla

24 januari 2018 05:00

Politik Kris- och beredskapsfrågorna har länge legat i dvala i det politiska medvetandet. Utgångspunkten verkar vara att det inte händer oss. Domedagsprofetior om bränder, översvämningar och svåra samhällsprövningar har istället betraktats som något av ett särintresse för de mest inbitna, ”preppers” och sådana som sprider ”skrämselpropaganda”. Det är inget specifikt för Nyköping i sig, så har det sett ut i hela landet. Vi behöver alla komma till politisk insikt om att det där som aldrig händer oss mycket väl kan hända oss. De senaste årens incidenter är tydliga bevis på det. Och till syvende och sist har kommunen både en moralisk och formell skyldighet att säkerställa tillgång till nödvändig hjälp för de som behöver det i en krissituation. Ansvarsprincipen stipulerar att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden uppbär det ansvaret även under kris.

Äldrevård, barnomsorg, vattenförsörjning, brandbekämpning osv. måste fungera också när det råder extraordinära omständigheter. Vem tar annars hand om dina barn medan du tvingas vara kvar på jobbet för att uppfylla din lagfästa tjänsteplikt den dagen det blivit allvarligt? Den lokala beredskapen och skyddet för invånarna, det om något är kommunal kärnverksamhet!

Liberalernas program för säkerhetsfrågor finns att läsa på vår hemsida nykoping.liberalerna.se och i valstugan. Det är ingalunda ett fullständigt manifest. Sedan programmet gick i pränt har vi utarbetat ytterligare förslag inom området och kommer så fortsätta. Men det är ett första steg och tyvärr verkar dessa frågor vara alltför osynliga i övriga partiers valprogram, något som bekräftar bilden av politisk dvala.

Förvisso hoppas vi nu att du som väljare ska ge oss förtroende att genomföra vår ambition för ett säkrare Nyköping, men lika mycket hoppas vi också att övriga partier fångar upp den boll vi passat, så att vi kan ta vårt politiska ansvar tillsammans för skyddet av kommunens invånare. Vi behöver förstå att totalförsvaret, det är vi!

Tomas Ekermo Karlsson (L) Sofia Hallgren Remnert gruppledare (L) Patrik Ivarsson föreningsordförande (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!