Insändare Jag tycker att nedläggningen utav Träffpunkten är skandal. Det är katastrofalt för dessa människor som idag vistas där och detta är den enda tryggheten de har att få komma dit och umgås och få en bit mat och även kläder på kroppen.

Hur tänker Nyköpings kommun när det gäller dessa människor som redan har det svårt i vårt samhälle. Är det bättre att dessa utslagna människor är ute och driver på Nyköpings gator. Jag skäms att bo i en kommun som behandlar människor på detta vis.

Härberget som är planerat har ju inte alls plats för alla dessa människor och många vill ju överhuvudtaget inte vara där.

I dagsläget har de ju sin trygghet på Träffpunkten där det också finns personal tillgänglig att ha kontakt med.

Vet att det är många med mig som tycker att beslutet om nedläggningen är rent ut sagt förjävligt.

Jag tycker att ska kommunen vidta sådana åtgärder får man först skapa trygghet i form av boende och hjälp till dessa människor innan man gör denna nedläggning.