Insändare Angående trafiksituationen i Eskilstuna – motarbeta inte trafiken. Till exempel i korsningen Mått Johanssons och Gap Sundins väg hade trafiken ordnat en egen högersvängsfil, då ställer man upp cementhinder för att förhindra trafiken!

Vid Årby, bygg en gångbro över Torshällavägen, så att vi slipper köa varje dag. Fortsätt bygga ut ringleden utanför stan och då är inte en 30-sträcka genom

Skogstorp den slutgiltiga lösningen. Och låt inte golfbanan vid Ekängen hindra utbyggnaden.

Bygg ut bredden på Västerleden så att det går att köra om långsamtgående fordon. Bygg även gång- och cykelbana vid resten av Västerleden, dessa trafikanter riskerar livet där.

Och sist men inte minst, trafikutskottet – fram en långsiktig strategi för hela stan med sikte på en ökad befolkning och därmed en ökad trafikmängd.

Börje Larsson