Ungdomar glömmer övriga problem

3 juni 2019 05:00

Det är lätt för ungdomar i allmänhet och "bortskämda" ungdomar i synnerhet att engagera sig i "klimathotet" utan att behöva ta hänsyn till helheten. Helst vill denna grupp se ett stopp av allt som "hotar" klimatet - bilar, lastbilar, flygplan, plastkassar, vedeldning och kolkraftverk. Lägg ner industrier, stäng gruvor, förbjud nötkreatur som släpper sig och allt annat som genererar någon form av utsläpp.

Hur ska samhället fungera utan transporter, elektricitet, vatten och värme? Ska vi återgå till att bli ett självförsörjande bondesamhälle?

Demonstrationer för klimatet tar lätt fokus från samhällets övriga problem. En havererande sjukvård, katastrofal åldringsvård, en skola som inte fungerar, en ökande segregation i samhället och en brottslighet som eskalerar.

Världens egentliga problem törs inte många tala om ­– att vi är för många människor och att resurserna inte räcker till. På sikt leder överbefolkning till massdöd i form av epidemier, svältkatastrofer och krig mellan olika folk då människorna måste slåss om tillgång på mat, råvaror och rent vatten.

Pensionär, som varit med ett tag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!