Vad är allmännyttan för S

11 juni 2019 06:05

Allmännyttan används ofta som ett generaliserande begrepp. Det som är av det allmänna nyttigt borde det väl stå för och det allmänna borde vara du och jag.

Här anger jag allmännyttan som ett begrepp för hus som de allmänna bor i, lägenheter är det jag känner till, men det kan finnas andra boenden som kollektiv, radhus, föreningslokaler och annat jag inte känner till.

Min poäng är dock att vi som finns inom allmännyttan har märkt en förändring. Förändringen är politisk och jag menar att den kommer från S.

Klart det märks skillnad på S när S styr med M och C mot när S styrde med V och MP.

S tillsammans med V och MP såg allmännyttan som en rättighet till boende primärt, som ett företag som gav utdelning till kommunen sekundärt. Tillsammans med M och C har S gjort allmännyttan till en kassako och dess betydelse för att garantera en bostad som en mänsklig rättighet har hamnat i skymundan.

En låg argumentation vore att be våra fem främsta företrädare för S att beskriva sin bostadssituation. En annan vore att be dem förklara hur S, som parti, ser på allmännyttan.

Ser man, som parti, bostäder som en rättighet eller som ett spekulationsobjekt?

Även det var låg argumentation då frågan endast ger möjlighet till två svar.

Så en annan fråga vore: Vad är allmännyttan för S här i Eskilstuna och skiljer det sig från vad partiprogrammet eventuellt har att säga om allmännyttiga bostäder? Själv har jag inte läst partiprogrammet för S så jag är lite nyfiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Moltas Nyfiken